Tiếng Việt | English

31/05/2021 - 16:10

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 29/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên góp phần chung tay phòng, chống, đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An đề nghị thực hiện như sau:

Đối với người dân

Những người dân có điện thoại thông minh (smartphone) cài đặt, sử dụng một trong các ứng dụng khai báo y tế: VietNam Health Decleration, Bluezone, NCOVI để thực hiện khai báo y tế hàng ngày. Khi đến nơi công cộng, tập trung đông người phải cài đặt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone) và bật chế độ Bluetooth.

Thực hiện khai báo y tế hàng ngày/cập nhật khai báo khi có triệu chứng, yếu tố dịch tễ hoặc theo yêu cầu của chính quyền các cấp. Thực hiện thông qua website (địa chỉ: tokhaiyte.vn) hoặc trên một trong các ứng dụng di động: VietNam Health Decleration, NCOVI, Bluezone và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo y tế của mình.

Đối với các địa điểm như: Trụ sở làm việc, khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ,... và nơi tập trung đông người, như: Bệnh viện, các cơ sở y tế; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu,...

Người đứng đầu các địa điểm: Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin người ra vào, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết; bố trí khu vực khai báo y tế, tùy theo điều kiện cụ thể trang bị các bàn máy tính, kiosk, máy quét mã QR và bố trí nhân viên kiểm soát người ra vào tại các vị trí ra vào các toà nhà.

Nhân viên kiểm soát: Có điện thoại thông minh phải cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần (Bluezone); thực hiện quét mã QR của người ra vào hoặc yêu cầu và kiểm soát được người ra vào tự quét mã QR.

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, thường xuyên kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người thực hiện nghiêm hướng dẫn này.

Các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp có điện thoại thông minh nhưng không thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng theo quy định trên cơ sở tình hình dịch Covid-19 và điều kiện thực tế tại địa phương./.

BLA

Chia sẻ bài viết