Tiếng Việt | English

22/09/2020 - 08:08

Hướng đến nền hành chính hiện đại

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) góp phần thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển, thời gian qua, tỉnh tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), thực hiện các giải pháp, sáng kiến mới về CCHC, hướng đến nền hành chính hiện đại,…

Qua đó, công tác CCHC, nhất là CCTTHC trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, từng bước tiến tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp, phục vụ. Các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thay đổi cách thức làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, việc phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng trực tuyến, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu, tạo sự liên thông, công khai, minh bạch trong CCHC,… được các cơ quan, đơn vị ứng dụng. Tỉnh đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến nay, đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (HCC) tỉnh và Trung tâm HCC các huyện, thị xã. 

Theo đó, các tổ chức, các nhân khi có nhu cầu thực hiện các TTHC, không cần phải đến các cơ quan cụ thể mà đến trung tâm phục vụ HCC để được hướng dẫn thực hiện và có thể theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện cũng như được hẹn ngày đến nhận kết quả. Việc ra đời của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh và các trung tâm HCC huyện, thị xã góp phần rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi trong thực hiện TTHC cho các cá nhân, đơn vị, giảm tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận công chức, viên chức thực thi công vụ.

Hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, Long An tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết TTHC và xây dựng chính quyền điện tử. Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, lắng nghe chia sẻ và giải quyết những vấn đề hợp lý mà các tổ chức, cá nhân đưa ra; tiếp tục khẳng định và tạo niềm tin cho doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh CCTTHC, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch./.

Bình Nguyên

Chia sẻ bài viết