Tiếng Việt | English

30/06/2022 - 17:14

Hưởng ứng Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2022  

Vào thứ Bảy, ngày 02/7/2022, các hợp tác xã (HTX) trên toàn thế giới Kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế HTX (CoopsDay). Khẩu hiệu ngày Quốc tế HTX năm nay lặp lại chủ đề của Năm Quốc tế HTX của Liên Hợp Quốc cách đây một thập kỷ, đó là “HTX xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Ngày Quốc tế Hợp tác xã năm 2022 được công bố với khẩu hiệu: “Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”

Ngày Quốc tế HTX được tổ chức hàng năm vào thứ Bảy đầu tiên của tháng Bảy bởi các HTX trên toàn thế giới từ năm 1923 và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố nhân dịp kỷ niệm 100 năm Liên minh HTX Quốc tế thành lập vào năm 1995. Kể từ năm 1995, Liên minh HTX Quốc tế và Liên Hợp Quốc thông qua Ủy ban Hỗ trợ và Phát triển HTX (COPAC) cùng đặt tên chủ đề cho lễ kỷ niệm của Ngày Quốc tế HTX (CoopsDay).

Thực hiện Công văn số 422/LMHTXVN-TTTT, ngày 23/6/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về việc Kỷ niệm ngày Quốc tế HTX, Liên minh HTX tỉnh Long An đề nghị các HTX, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở từ ngày 01/7/2022 - 03/7/2022. Nội dung khẩu hiệu: Chào mừng Ngày Quốc tế Hợp tác xã - 02/7/2022:  "Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp".

Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hiệu quả, thiết thực có ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên; khơi dậy niềm tự hào, đồng thời tạo khí thế sôi nổi trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển; nâng cao vai trò, vị thế của khu vực kinh tế tập thể, HTX của tỉnh./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết