Tiếng Việt | English

02/11/2015 - 15:16

Tân Hưng-Long An:

Huy động hơn 600 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ nguồn vốn XDNTM, đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 5 năm giai đoạn 2011-2015, huyện Tân Hưng tỉnh Long An đã đạt những kết quả khả quan. Công tác quy hoạch xã NTM được tập trung thực hiện, việc xây dựng đề án NTM bám sát tiêu chí của Trung ương, tỉnh đề ra; tập trung quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn; nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH như hệ thống điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế,...

Qua 5 năm triển khai thực hiện, tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn lực hơn 600 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 80 tỉ đồng, ngân sách địa phương gần 350 tỉ đồng và vốn nhân dân đóng góp hơn 200 tỉ đồng.

Đến nay, xã Hưng Thạnh đã đạt 19 tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt từ 11-16 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2020 có 6/11 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 15-18 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/năm; 8/11 xã đạt chuẩn về y tế; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 80%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh trên 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70%; không còn nhà tạm, dột nát,.../.

Văn Đát 

Chia sẻ bài viết