Tiếng Việt | English

07/07/2015 - 16:58

Khai mạc Hội nghị Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố

Chủ tịch Mặt trận, đại diện 63 tỉnh, thành cùng bàn giải pháp nâng cao công tác mặt trận trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố năm 2015 được tổ chức sáng nay (7/7), tại Hà Nội, Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Hội nghị Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các tỉnh thành phố nhằm xem xét đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2015. Trong bối cảnh kinh tế đang phát triển tích cực năm sau cao hơn năm trước, các cấp ủy Đảng đang tích cực triển khai đại hội Đảng các cấp, ở Trung ương MTTQ Việt Nam đã kiện toàn các văn bản chỉ đạo, hình thành các Hội đồng tư vấn và triển khai quyết liệt việc phối hợp triển khai giám sát và phản biện xã hội. Qua hơn 1 năm thực hiện UBTWMTTQ Việt Nam đã ký kết 8 chương trình phối hợp giám sát ở cấp Trung ương với các tổ chức đoàn thể và các Bộ, ngành liên quan.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị lãnh đạo Mặt trận 63 tỉnh thành phố cần tập trung thảo luận và cho ý kiến cho ý kiến vào chuyên đề đổi mới công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; chuyên đề đổi mới công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam; Chuyên đề đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Việc đổi mới các công tác trên nhằm phát huy những kết quả đạt được đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác Mặt trận trong giai đoạn mới.

 

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2015, những chủ trương lớn về đổi mới công tác theo 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra đã được Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện, tạo ra được sự thống nhất cao về mục tiêu, phương châm hành động trong toàn hệ thống, tạo cơ sở quan trọng cho việc triển khai các nhiệm vụ của của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ.

Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, rộng khắp và hiệu quả hơn, góp phần định hướng dư luận và kịp thời phản ánh thông tin hai chiều đến với các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở nhiều địa phương được tổng kết, rút kinh nghiệm và đổi mới phương thức triển khai. Việc tăng cường các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân đã góp phần động viên, khích lệ các nhân tố tích cực trong xã hội.

Nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được xác định rõ hơn từ Trung ương đến cơ sở. Các chương trình giám sát được Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên chú trọng triển khai, trong đó Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã đạt kết quả theo tiến độ đề ra. Hoạt động phản biện xã hội ở một số địa phương đã thu được những kết quả ban đầu tích cực. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Mặt trận sau Đại hội được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả hơn. Sự phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận với các tổ chức thành viên và các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ, cụ thể, rõ việc hơn.

6 tháng cuối năm 2015, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2015 đã được Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khoá VIII) thông qua. Theo đó sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tập hợp trong việc thực hiện tập hợp đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Mặt trận…/.

Minh Hoà/VOV.VN

Chia sẻ bài viết