Tiếng Việt | English

26/05/2022 - 17:56

Khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Tân Trụ và Châu Thành  

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh – Trần Quốc Toản làm trưởng đoàn đến khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Trụ và Châu Thành.

Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại huyện Tân Trụ

Theo ông Trần Quốc Toản, việc khảo sát nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế tập thể, hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại các địa phương.

Hiện, huyện Tân Trụ có 9 hợp tác xã, 24 tổ hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp. Phần lớn các hợp tác xã hoạt động chủ yếu sản xuất, kinh doanh thanh long. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và giá cả thị trường thanh long bất lợi, việc tiêu thụ thanh long gặp khó khăn, nên các hợp tác xã chỉ tổ chức hoạt động sản xuất. Hoạt động của hợp tác xã gần như không có hiệu quả về mặt kinh tế.

Đoàn khảo sát làm việc tại huyện Châu Thành

Toàn huyện Châu Thành hiện có 15 hợp tác xã, 183 tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung các sản xuất, mua, bán, liên kết, bao tiêu sản phẩm trái thanh long. Tuy nhiên, việc liên kết giữa hợp tác với doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, liên kết tiêu thụ nông sản không thực hiện được.

Tại buổi làm việc, đoàn nghe báo cáo kết quả khảo sát tình hình hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác và những đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn để xây dựng, phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 2 huyện./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết