Tiếng Việt | English

18/11/2021 - 15:23

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Sức mạnh vô địch xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu, làm nên sức mạnh vô địch của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử của nhân dân ta. Ông cha ta đã từng tổng kết: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng ý chí và tinh thần đoàn kết được xác định là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố quyết định bảo đảm cho thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Không phải ngẫu nhiên mà ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chưa được bao lâu, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất 18/11 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)  Việt Nam và là “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đức Huệ nhân dịp họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Dung)

Tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đức Huệ nhân dịp họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Dung)

Với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, hơn 90 năm qua, Mặt trận đã có 12 lần thay đổi hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song vẫn nhất quán một nhiệm vụ là ra sức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, kết hợp với sức mạnh của thời đại, góp sức đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tiêu biểu là thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, MTTQ Việt Nam luôn tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động; tất cả các vấn đề của Mặt trận đều được các tổ chức thành viên bàn bạc công khai để đi đến thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, nên đã tập hợp, đoàn kết được đồng bào cả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng. MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã vinh dự góp phần to lớn làm nên truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam nói chung.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh nhà không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh theo nghị quyết Tỉnh ủy. MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường sự phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả  cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, để hỗ trợ, tiếp sức cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo; nỗ lực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”.

Nhằm tăng cường phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; lựa chọn vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp và tổ chức huy động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội nhằm đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn biên giới Việt Nam - Campuchia.

Gần đây, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đã có những nỗ lực to lớn và đạt kết quả quan trọng trong kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh. Để kết nối sự chung tay, huy động sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Ngoài đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ, công chức còn có sự tham gia của hơn 30.000 người tình nguyện khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân  Covid-19 tại bệnh viện dã chiến; lấy mẫu xét nghiệm; truy vết ca bệnh; phun khử khuẩn; vận chuyển hàng hóa, chở các ca nghi nhiễm đi cách ly, điều trị; phụ giúp công tác hậu cần tại bệnh viện dã chiến, khu cách ly; hỗ trợ các điểm kiểm soát phòng dịch; nhập dữ liệu, xử lý thông tin, tổ chức Gian hàng 0 đồng,… MTTQ các cấp tiếp nhận hơn 200 tỉ đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm trị giá gần 300 tỉ đồng. Đó chính là biểu hiện sinh động của truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc với vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam.

Với thành tựu đạt được trong suốt thời gian qua đã khẳng định MTTQ Việt Nam tỉnh Long An góp phần to lớn vào công cuộc đổi mới toàn diện ở địa phương, đem lại những giá trị tích cực về cả vật chất, tinh thần cho đồng bào, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, trong công cuộc đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lớn trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Những khó khăn, thách thức sẽ làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát sinh những mâu thuẫn ở một số nơi trên địa bàn tỉnh, như các vấn đề liên quan đến thu hồi đất đai, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm,... nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời và đúng đắn sẽ có khả năng gây ra những hậu quả khó lường. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo cũng là thách thức. Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc nhằm xây dựng, giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp toàn dân kiên trì thực hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các nội dung chủ đạo:

Một là, quán triệt sâu sắc trong tư tưởng và thực hiện nhất quán trong hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều sống trong môi trường an toàn, an ninh và được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt là tập hợp, động viên được mọi tầng lớp nhân dân không ngừng đoàn kết, nỗ lực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển địa phương; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. 

Hai là, tăng cường vai trò phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền các cấp trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực sự là công bộc của nhân dân. 

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ (đứng giữa) trao quà cho người nghèo ở xã Tân Ân, huyện Cần Đước (Ảnh: Cẩm Tú)

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ (đứng giữa) trao quà cho người nghèo ở xã Tân Ân, huyện Cần Đước (Ảnh: Cẩm Tú)

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, để nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Xây dựng các hình thức tổ chức tự quản để nhân dân được phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội. Thông qua công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển KT-XH và củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc; tạo ra cơ chế để mọi người đồng thuận với nhau và đồng thuận với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tích cực phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Bốn là, tăng cường phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, giá trị đạo đức của các tôn giáo; phát huy vai trò của người tiêu biểu trong công tác vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ, sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên tổ chức và các thành viên cá nhân/.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Trương Văn Nọ

Chia sẻ bài viết