Tiếng Việt | English

22/09/2015 - 17:01

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Long An

Kiểm tra kết quả thực hiện Đề án tại Cần Đước


Ông Nguyễn Ngọc Sum phát biểu kết luận buổi làm việc 

Ngày 22/9/2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh Long An do ông Nguyễn Ngọc Sum - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cần Đước kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận 561 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân (HND) Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp ND Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Theo kế hoạch của huyện, để thực hiện Kết luận 561 của Ban Bí thư, HNDVN huyện đảm nhận việc dạy nghề, hỗ trợ ND, xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động quỹ hỗ trợ ND, liên tịch với các ngành, đoàn thể huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…

HND huyện đã tổ chức trên 60 buổi hội thảo, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho gần 2.500 lượt người, xây dựng 7 cánh đồng mẫu với diện tích gần 300ha, sản xuất đạt hiệu quả cao. HND tập trung vận động xây dựng quỹ hỗ trợ ND, xây dựng Dự án hỗ trợ vốn hàng tỉ đồng mỗi năm cho ND. Ngoài ra, Hội quản lý nguồn vốn ủy thác của tỉnh và Trung ương là 1,8 tỉ đồng cho hộ ND vay, sử dụng đúng mục đích.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận 561 của Ban Bí thư góp phần thúc đẩy hoạt động các cấp HND và phong trào ND, tạo điều kiện cho ND sản xuất nâng cao đời sống, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng thành công huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả huyện Cần Đước đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu địa phương quan tâm hơn đến công tác dạy nghề và hiệu quả sau đào tạo nghề. HND cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp thực tế, phát huy vai trò của ND trong phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh./.

CTV Kim Khánh

Chia sẻ bài viết