Tiếng Việt | English

19/09/2020 - 13:58

Kiến nghị đầu tư lưới điện hạ thế đến tận các hộ Bờ Tây kênh 1/5, xã Vĩnh Lợi

Thời gian qua, người dân kiến nghị đầu tư lưới điện hạ thế đến tận các hộ Bờ Tây kênh 1/5 (khoảng 60 hộ), tại ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An do người dân đang kéo dây sau điện kế từ Bờ Đông sang Bờ Tây Kênh 1/5.


Ngành điện lực luôn quan tâm đến an toàn lưới điện nông thôn

Theo thông tin từ UBND tỉnh, vấn đề kiến nghị kéo lưới điện đến tận nhà, không vượt kênh của người dân khu vực này, ngành Điện đã khảo sát đưa vào Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh giai đoạn 2015-2020 với khối lượng cần đầu tư: 0,4km đường dây trung thế; 4,7km đường dây hạ thế; 03 trạm biến áp 25 kVA để cấp điện, ước vốn đầu tư 2,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay, công trình chưa triển khai được do chưa được bố trí nguồn vốn đầu tư.

Ngoài khu vực trên, tại xã Vĩnh Lợi giai đoạn 2014-2019, mặc dù gặp khó khăn về nguồn vốn phân bổ hàng năm còn hạn chế, ngành điện cũng cố gắng cân đối vốn đầu tư 3 công trình gần 14km đường dây hạ thế trung thế, 7 trạm biến áp dung lượng 175 kVA; giá trị đầu tư 8,1 tỉ đồng để bảo đảm cấp điện cho người dân và xử lý tình hình đường dây sau điện kế vượt kênh, đường dây câu lại của người dân chằng chịt, mất an toàn.

Trong năm 2020, đang tiếp tục đầu tư thêm công trình "Xây dựng mới đường dây trung hạ áp và trạm biến áp xóa hộ câu phụ trạm T28 Cả Cát, ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng" (giá trị đầu tư 1,4 tỉ đồng).

Thông tin từ Cty Điện lực Long An, vấn đề bảo đảm an toàn sử dụng điện tại các địa phương được ngành điện luôn đặt lên hàng đầu. Đối với lưới điện do Điện lực Tân Hưng quản lý, định kỳ hàng tháng, Điện lực đều có tuyên truyền trên Đài phát thanh về tình hình sử dụng điện an toàn cho người dân, cảnh báo nguy cơ mất an toàn về điện.

Hàng năm đều phối hợp chính quyền địa phương lập kế hoạch và thực hiện kiểm tra đường dây sau điện kế tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện. Đặc biệt là tăng cường tần suất kiểm tra trong mùa mưa bão; đồng thời có khuyến nghị người dân trước mắt tự sửa chữa, khắc phục các vị trí đường dây sau điện kế mất an toàn (nếu có) để bảo đảm an toàn điện.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Long An cũng cố gắng tranh thủ mọi nguồn vốn như vốn khấu hao cơ bản đề nghị Tổng công ty phân bổ thêm, vốn vay thương mại, vốn ứng Tỉnh, vốn ứng địa phương để đầu tư từng bước xóa các trường hợp đường dây sau điện kế vượt kênh, nâng cao an toàn trong sử dụng điện nông thôn trong thời gian tới./.

Đức

Chia sẻ bài viết