Tiếng Việt | English

29/09/2020 - 16:59

Kiến Tường: 12 chỉ tiêu Nghị quyết đạt và vượt

Ngày 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An) khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 9 tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; thảo luận, đóng góp Dự thảo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ khoá XII; dự thảo Kế hoạch của UBND thị xã thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 3

Bí thư thị uỷ Kiến Tường Nguyễn Minh Lâm đánh giá, trong tổng số 22 chỉ tiêu nghị quyết đề ra, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, 3 chỉ tiêu đạt trên 80%, 2 chỉ tiêu đạt trên 70%, còn lại 5 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm.

Kinh tế thị xã tiếp tục phát triển đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng thành tựu khoa học vào trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, đô thị được chỉnh trang và phát triển. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh dịch tả heo Châu Phi được chủ động, đúng chỉ đạo của cấp trên.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm. Tình hình quốc phòng - an ninh ổn định, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nhất là quyết liệt trong công tác sắp xếp cán bộ sau Đại hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy 9 tháng năm 2020 cũng còn một vài hạn chế nhất định. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo thực hiện thời gian qua và đề xuất, kiến nghị những giải pháp tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2020./.

Hoài Phương 

Chia sẻ bài viết