Tiếng Việt | English

27/06/2022 - 10:27

Kiến Tường giữ vững 2 năm liền nhận cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Dân số - Sức khỏe sinh sản

Liên tục trong 2 năm (2020 và 2021), thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào Dân số - Sức khỏe sinh sản (DS-SKSS). Địa phương đạt kết quả trên là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến xã, phường, ấp, khu phố, sự phối hợp đồng bộ của ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tập trung tăng cường truyền thông, triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, mô hình, đề án nâng cao chất lượng DS.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Dân số - Sức khỏe sinh sản năm 2021 cho thị xã Kiến Tường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Dân số - Sức khỏe sinh sản năm 2021 cho thị xã Kiến Tường

Tăng cường công tác truyền thông

Xác định công tác truyền thông, giáo dục là một trong những giải pháp hàng đầu, trực tiếp tác động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi người dân trong thực hiện chính sách DS, thị xã Kiến Tường nỗ lực đa dạng hóa các hình thức truyền thông qua công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể. Trong công tác truyền thông - giáo dục chuyển đổi hành vi, ngành DS cũng triển khai đồng bộ các hoạt động, lồng ghép mô hình, đề án về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; đưa chính sách DS vào quy ước ấp, khu phố; can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc SKSS vị thành niên/thanh niên trên địa bàn thông qua nhiều hình thức phong phú: Hội thảo, nói chuyện chuyên đề, họp nhóm, vãng gia, treo băng rôn tuyên truyền,... Đặc biệt, trong các sự kiện như Ngày DS Thế giới 11/7, Ngày DS Việt Nam 26/12 và Tháng hành động Quốc gia về DS, thị xã Kiến Tường đều tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tăng cường nhiều nội dung tuyên truyền.

Xã Thạnh Trị là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác dân số và phát triển (DS&PT) thời gian qua với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan. Viên chức DS xã - Trần Thị Yến Nhi cho biết, để đạt những kết quả đó, địa phương luôn chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Toàn xã có 10 cộng tác viên DS - gia đình và trẻ em. Tuy địa bàn rộng, dân cư sống rải rác lại giáp biên giới nhưng các cộng tác viên DS - gia đình và trẻ em rất nhiệt tình, chẳng ngại khó, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cộng tác viên thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tư vấn các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh; kịp thời cung cấp phương tiện tránh thai cho những người có nhu cầu; vận động người dân tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh; nhắc nhở nam, nữ thanh niên khám sức khỏe tiền hôn nhân,... Với sự nỗ lực, tích cực trong công tác tuyên truyền, tư tưởng sinh đông con cho “vui cửa, vui nhà” hay “có con trai nối dõi tông đường” dần được cải thiện, tạo sự bình đẳng nam - nữ, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, xã xây dựng thành công chỉ tiêu xã không có người sinh con thứ 3 trở lên và đạt gần 62% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con; hoàn thành các gói chỉ tiêu về nâng cao chất lượng DS,...

Duy trì kết quả đã đạt

Đến nay, thị xã Kiến Tường duy trì 2 năm được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc về phong trào DS-SKSS. Để đạt những kết quả trên, Thị ủy, UBND thị xã Kiến Tường luôn có sự quan tâm, chỉ đạo chú trọng thực hiện các hoạt động về công tác DS. UBND thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo và triển khai các kế hoạch, chỉ tiêu; đồng thời, tham mưu Thị ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các đoàn thể trong thực hiện công tác DS.

Nhờ sự triển khai đồng bộ, các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện với các hoạt động, cách làm phù hợp thực tiễn. Đến nay, các chỉ tiêu đều đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng DS địa phương. Theo Trưởng phòng DS và Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Y tế thị xã Kiến Tường - Lê Hoàng Chẳng, nhìn chung, trong năm 2020 và 2021, nhiều chỉ tiêu về DS&PT của địa phương đạt và vượt so với kế hoạch. Ngành DS có sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của ban chỉ đạo công tác DS&PT các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động. Bộ máy làm công tác DS&PT các cấp thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc thực hiện các chỉ tiêu, các mô hình, đề án về DS&PT tại địa phương. Chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/kế hoạch hóa gia đình được chú trọng cải thiện, đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng kinh phí bố trí bảo đảm triển khai các mô hình, đề án.

Cụ thể, năm qua, trên địa bàn thị xã có 6/8 đơn vị đạt mới và duy trì thành công mô hình không có người sinh con thứ 3 trở lên và đạt 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con (phường 2, các xã: Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Tân, Bình Hiệp và Thạnh Trị). Tỷ số giới tính khi sinh toàn thị xã là 104,8 trẻ sinh nam/100 trẻ sinh nữ (chỉ tiêu dưới 107). Công tác đưa chính sách DS&PT vào quy ước ấp, khu phố vẫn được 100% ấp, khu phố duy trì thực hiện. Số thai phụ được thực hiện siêu âm sàng lọc trước sinh là 379/379, đạt 100% tổng số trẻ sinh ra; bảo đảm trên 90% số trẻ sinh ra có bà mẹ mang thai thực hiện siêu âm sàng lọc đủ 2 lần. Bên cạnh đó, thị xã cũng duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ tư vấn tiền hôn nhân tại 2 địa phương điểm là phường 2 và xã Tuyên Thạnh,...

Thai phụ được tư vấn, khám thai định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

Thai phụ được tư vấn, khám thai định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười

Với những nỗ lực trong thời gian qua, thị xã Kiến Tường tiếp tục duy trì những thành tích đã đạt. Đây là động lực để địa phương phấn đấu nhiều hơn nữa, khắc phục những khó khăn, vượt các chỉ tiêu đề ra bởi đây không chỉ là nâng cao chất lượng DS mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, là nền tảng xây dựng, phát triển KT-XH địa phương./.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) Quốc gia Dân số và Phát triển (DS&PT) - Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 56/QĐ-BCĐQGDSPT, ngày 25/5/2022 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ. Theo đó, BCĐ Quốc gia DS&PT (BCĐ Quốc gia) là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về DS&PT.

BCĐ Quốc gia làm việc thông qua các phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng BCĐ Quốc gia hoặc Phó Trưởng BCĐ Quốc gia khi được Trưởng BCĐ Quốc gia ủy quyền.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của BCĐ Quốc gia, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của BCĐ Quốc gia; thành lập Văn phòng BCĐ Quốc gia để giúp việc BCĐ Quốc gia; cán bộ của Văn phòng BCĐ Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế;...

Trong tháng 6/2022, Sở Y tế ủy quyền Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) tiến hành giám sát Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ và hoạt động công tác DS 6 tháng đầu năm 2022 tại 7 huyện và 14 xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, nội dung giám sát tập trung vào bảng điểm hoạt động phong trào DS năm 2022 cấp huyện, xã gồm: Việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành của BCĐ Công tác DS&PT các cấp huyện, xã; công tác phối hợp ngành, đoàn thể thành viên; kết quả triển khai, thực hiện các chỉ tiêu DS-SKSS, các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng DS; công tác quản lý và tình hình hoạt động của cộng tác viên DS, gia đình và trẻ em.

Kết quả giám sát, nhìn chung, cấp ủy, UBND cấp huyện, xã có sự quan tâm trong chỉ đạo và hỗ trợ kinh phí cho công tác DS. Việc thực hiện các chỉ tiêu về tăng sinh có xu hướng tốt; giảm tỷ lệ bà mẹ sinh con độ tuổi vị thành niên, giảm sinh con thứ 3 trở lên; duy trì và xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên và 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con; các chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh và sơ sinh; tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; tầm soát ung thư và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhìn chung có xu hướng thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, một số mặt chưa đạt như chỉ có 1/7 huyện quản lý số liệu phá thai; các chỉ tiêu về DS-SKSS ở cơ sở y tế chưa được chú trọng; các trạm y tế cần nắm đầy đủ các số liệu phát sinh trong kỳ và cập nhật các văn bản mới để thực hiện công tác tham mưu tốt hơn;...

Phạm Ngân - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết