Tiếng Việt | English

13/10/2016 - 14:07

Kiến Tường quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 13/10, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, việc tổ chức hội nghị lần này là một trong những khâu quan trọng trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn theo quy định, tạo sự chủ động trong xây dự