Tiếng Việt | English

01/08/2022 - 16:23

Kỳ họp thứ 6 của HĐND tỉnh: Chuẩn bị và tổ chức khoa học, hợp lý, bảo đảm theo quy định  

Chiều 01/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh khóa X.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả tổ chức Kỳ họp thứ 6

Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, công tác tham mưu các vấn đề liên quan đến nội dung, tổ chức, phục vụ Kỳ họp thứ 6 được chuẩn bị tốt; chương trình kỳ họp được xây dựng khoa học, hợp lý, bảo đảm các nội dung được thông qua đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định. Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là đối với các nội dung cấp bách, bổ sung ngay trước kỳ họp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cũng có sự đổi mới. Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện kết hợp tổ chức chung hội nghị tiếp xúc cử tri trên cùng địa bàn ứng cử, nhằm giảm số lần tiếp xúc, hạn chế việc đi lại của cử tri và có sự tập trung hơn.

Tiếp tục thực hiện Đề án đổi mới, trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chia Tổ thảo luận theo 4 cụm. Đại biểu HĐND tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu, tích cực thảo luận, trao đổi đóng góp ý kiến sôi nổi, dân chủ đối với các nội dung trình tại kỳ họp. Ngoài ra, một số Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các nội dung trình tại kỳ họp trên địa bàn ứng cử như Tổ đại biểu Thạnh Hóa, Bến Lức, Đức Hòa.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của một số sở, ngành, địa phương; phân tích, dự báo khó khăn, thách thức trong thời gian tới và yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp nghiên cứu, tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ. Công tác điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn khoa học, linh động, theo nhóm vấn đề, với tinh thần “nói thật, làm thật, đúng việc, tròn vai”. Để công tác tổ chức các kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh ngày càng nâng cao chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan, cá nhân có liên quan chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đối với những nội dung quan trọng trình tại kỳ họp, làm cơ sở để các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh nội dung trình theo đúng tiến độ tổ chức kỳ họp, hạn chế tối đa tình trạng phải điều chỉnh bổ sung chương trình kỳ họp do nhận định chủ quan.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh cần phát huy tính chủ động, đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng, tính phản biện trong công tác thẩm tra. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát tại cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương nơi ứng cử, để có ý kiến đóng góp chuyên sâu vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề sắp tới, dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết