Tiếng Việt | English

01/11/2022 - 17:22

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bến Lức thông qua 3 Nghị quyết quan trọng  

Chiều 01/11, HĐND huyện Bến Lức, tỉnh Long An khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có Bí thư Huyện ủy Bến Lức – Trần Hoàng Nhân; lãnh đạo UBND huyện; các phòng, ban, đơn vị liên quan và các đại biểu HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các tờ trình, dự thảo nghị quyết, gồm Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, thương mại xã Tân Bửu; Thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Bến Lức; Bổ sung kế hoạch chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Kỳ họp đã nghe báo cáo của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp. Đây là những nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Lức - Dương Văn Út yêu cầu UBND huyện trên cơ sở các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, khẩn trương triển khai các nội dung, đảm bảo trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo kiểm tra các cơ quan chuyên môn nâng cao trách nhiệm, kịp thời, chính xác trong việc xây dựng các quy hoạch, đồ án. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong việc quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định./.

Việt Hằng – Lê Hạnh 

Chia sẻ bài viết