Tiếng Việt | English

14/11/2022 - 22:07

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Long An  

Sau thời gian trao đổi và thống nhất, trên cơ sở thế mạnh của hai bên, chiều 14/11, Tỉnh Đoàn Long An và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Long An (VietinBank Long An) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2025.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Lê Thị Hồng Kết và Phó Giám đốc VietinBank Long An - Lê Ngọc Trương ký kết thỏa thuận hợp tác

Các nội dung hợp tác giữa Tỉnh Đoàn Long An và VietinBank Long An bao gồm các hoạt động như thúc đẩy chuyển đối số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng cho đoàn viên, thanh niên. Phối hợp và triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao kiến thức quản lý tài chính, kỹ năng sử dụng, ứng dụng số trong lĩnh vực ngân hàng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế, mở rộng khách hàng tiềm năng sử dụng các dịch vụ ngân hàng. Phối hợp triển khai hoạt động trồng cây xanh trong các chương trình Tết trồng cây, Ngày Chủ nhật xanh, các ngày ra quân xây dựng nông thôn mới;… Phối hợp triển khai mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại VietinBank Long An cho các cấp bộ Đoàn trực thuộc và đoàn viên, thanh niên tại từng địa phương nếu có nhu cầu;…

Ký kết hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển thương hiệu, hình ảnh của Tỉnh Đoàn Long An và VietinBank Long An

Chương trình ký kết nhằm phát huy thế mạnh của Tỉnh Đoàn Long An và VietinBank Long An, cùng hỗ trợ tổ chức các nội dung, chương trình, hoạt động, sự kiện cho đoàn viên, thanh niên và giới thiệu các sản phẩm của VietinBank đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển thương hiệu, hình ảnh của hai bên./.

Trà Long

 

Chia sẻ bài viết