Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 09:00

Lá phiếu tìm người tài, đức

Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đang diễn ra tại Hội trường Thống Nhất tỉnh trong niềm hân hoan, phấn khởi, mang theo nhiều niềm tin và kỳ vọng của tất cả người dân Long An.

ĐH lần này với mục tiêu: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền tảng đưa Long An phát triển nhanh, bền vững.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, đòi hỏi phải có những người lãnh đạo tài, đức vẹn toàn; có tâm, có tầm trước yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới. Muốn như vậy, đại biểu tham dự ĐH mang trách nhiệm hết sức nặng nề, đó là phải sáng suốt chọn lựa những người ưu tú qua lá phiếu.

Dịp này, tôi nhớ lại bài viết “Tìm người tài đức” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Cứu quốc số 411, ngày 20-11-1946. Có thể nói, bài viết này là tư liệu vô cùng giá trị của Bác để lại cho Đảng, Nhà nước ta về chủ trương trọng dụng, tìm kiếm nhân tài, cho đến nay vẫn mang ý nghĩa thời sự đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhất là khi đất nước đang bước vào thời kỳ mới, với vận hội và thách thức mới. Vận dụng nội dung bài viết này vào lá phiếu, theo tôi rất thiết thực khi thể hiện sự sáng suốt, công tâm của mình.

Quả thật như vậy, chỉ có những cán bộ hết lòng vì dân, vì nước, thật sự là một phần của bộ tham mưu chiến lược của Đảng, hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc mới có thể đưa sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc vượt qua khó khăn, thử thách, đạt những thành tựu mới. Muốn có những cán bộ hết lòng vì dân, vì nước, chúng tôi mong rằng, chính những lá phiếu sáng suốt, công tâm sẽ là những lá phiếu đi tìm người tài, đức./.

Phan Tư

Chia sẻ bài viết