Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 18:08

Liên đoàn Lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023

Chiều 12/11, Liên đoàn Lao động và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa 2 ngành năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023.