Tiếng Việt | English

23/09/2021 - 14:22

Long An: Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Long An trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại Kế hoạch số 9336/KH-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021 với  “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Đồng thời: Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Khuyến khích tổ chức thi đua chuyển đổi số hiệu quả; kịp thời vinh danh các tổ chức và cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động dạy và học, các hoạt động thư viện trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp, khóa học trực tuyến miễn phí hoặc thu phí thấp cho trẻ em và người lớn... Trong đó, lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, MicrosoftTeams...).

Các trường tổ chức dạy và học trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19 (Ảnh: Ngọc Thạch)

Thành lập các câu lạc bộ, diễn  đàn, cuộc thi trực tuyến..., tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia các hoạt động học tập, giao lưu lành mạnh, bổ ích, giúp tăng cường kết nối và góp phần đảm bảo sức khoẻ tinh thần và thể chất của người dân trong bối cảnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí ngoài trời bị hạn chế do dịch Covid-19.

Khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ phối hợp, đồng hành, tài trợ cho các tổ chức, cơ sở giáo dục triển khai các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn; xây dựng và phát triển các ứng dụng (apps), trò chơi (games)..., miễn phí có tính giáo dục, kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trên địa bàn tỉnh cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử...), liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường các chương trình, chuyên trang, chuyên mục có chủ đề về cộng đồng số, công dân số... giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình, đóng góp, chia sẻ.

Tham gia các diễn đàn giáo dục, hội thảo, hội nghị trực tuyến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc (UNESCO) tại địa chỉ https://uil.unesco.org để giao lưu, tìm hiểu thông tin và chia sẻ kinh nghiệm với các thành phố, quốc gia khác trên thế giới về cách tận dụng các nền tảng số để tổ chức các hoạt động học tập và giáo dục phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19.

Trên các đường phố, cổng các cơ quan, đơn vị, trường học, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền như: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới. Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng.

Các sở, ngành, tổ chức hội, đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, có kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp để góp phần tổ chức thành công Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tại địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021, đặc biệt chú trọng vào các nội dung tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ trên các phương tiện thông tin (website, hệ thống truyền thanh cơ sở) để người dân từng xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố biết và tham gia hưởng ứng. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;…

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng dân cư về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích