Tiếng Việt | English

13/10/2015 - 09:36

Long An có 85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa


Quang cảnh buổi làm việc

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Trung ương - Lâm Kiết Tường cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Long An.

Đến nay, toàn tỉnh có 85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, đạt 44,2%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa cũng mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại, có 96,4% ấp, khu phố văn hóa được công nhận lại và công nhận mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa tăng qua hằng năm và chiếm 96,1%. Ngoài ra, toàn tỉnh có 110/192 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa Thể thao và Học tập cộng đồng khang trang, kiên cố. Riêng hệ thống nhà văn hóa ấp, khu phố hiện có 673 nhà kiên cố, 115 nhà văn hóa bán kiên cố với tỷ lệ hơn 76%.

Ông Lâm Kiết Tường quan tâm đến tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng; nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh chưa đạt. Đây cũng là tiêu chí khó thực hiện đối với một số địa phương, nhất là các xã thuộc vùng Đồng Tháp Mười. Giải pháp thực hiện tiêu chí này là tranh thủ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân.

Các thành viên trong đoàn cũng yêu cầu tỉnh Long An quan tâm đến việc nâng chất lượng phong trào, trong đó chú trọng nâng chất gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa bằng cách nâng cao tiêu chí thực hiện và bình xét chặt chẽ hơn. Về thiết chế văn hóa, Long An đang tận dụng đình, trường học vì khó khăn về kinh phí nhưng về lâu dài những thiết chế này phải theo chuẩn của tiêu chí đã quy định. Một khi phong trào được nâng chất thì hiệu quả sẽ bền vững hơn./.

Khánh Ly

Chia sẻ bài viết