Tiếng Việt | English

13/06/2022 - 17:29

Long An công bố thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  

Chiều 13/6, Tỉnh ủy Long An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban. 5 Phó Trưởng Ban gồm ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thành Vững, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; ông Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, ông Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh là Phó Trưởng Ban Thường trực.

Các thành viên Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh gồm ông Trương Văn Nọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Hoàng Đình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Văn Trai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Dũng, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Nghị, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; bà Phan Thị Mỹ Dung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Lê Sơn Hà, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy định 67-QĐ/TW, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng để phục vụ hoạt động; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trưởng Ban Chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên; Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác,...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh đến ý nghĩa, sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, đề nghị cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư trong thực thi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông quán triệt tinh thần, sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó tạo sự thống nhất đồng bộ cao trong nhận thức và hành động.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, chú trọng đến các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư, đất đai, xây dựng cơ bản,... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, khắc phục hạn chế sai phạm, giảm sai sót. Mặt khác, ông cũng yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu nêu cao ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ngay sau lễ công bố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tiến hành họp phiên đầu tiên. Qua đó, sẽ kiện toàn, bàn bạc, thống nhất và có kế hoạch, quy chế để đi vào hoạt động được thông suốt, hiệu quả, bảo đảm đúng quy định pháp luật./.

Đức

Chia sẻ bài viết