Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 10:19

Long An: Đẩy mạnh triển khai chương trình nộp thuế điện tử

Tính đến ngày 20-11-2015, số doanh nghiệp (DN) đã đăng ký với cơ quan thuế là 5.582 DN, số tiền nộp thuế điện tử tháng 11 là 329 tỉ đồng.


Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Trần Văn Lâm

UBND tỉnh có Công văn số 4502/UBND-KT yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành trên địa bàn yêu cầu doanh nghiệp (DN) thuộc phạm vi đơn vị quản lý phải thực hiện nộp thuế điện tử. Cơ quan Thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho DN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Long An chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, phối hợp triển khai nộp thuế điện tử cho DN.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố từ tháng 12-2015 không chấp nhận DN nộp tiền thuế bằng tiền mặt tại kho bạc.

Theo báo cáo từ Cục Thuế tỉnh Long An, đến ngày 20-11-2015, số DN khai thuế điện tử mã số 10 trên 99%. Tổng số người nộp thuế đăng ký thành công với ngân hàng thương mại là 5.164/6.205 người nộp thuế đang hoạt động (83,22%). Số DN đã đăng ký với cơ quan thuế là 5.582 DN (90% số DN đang hoạt động). Số tiền nộp thuế điện tử tháng 11 là 329 tỉ đồng (75,13% số thuế nộp ngân sách Nhà nước). Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu 90% DN đăng ký với ngân hàng thương mại, cả tỉnh phải phấn đấu có thêm 420 DN đăng ký nộp thuế điện tử với ngân hàng thương mại.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh - Trần Văn Lâm cho biết: Cục Thuế sẽ phối hợp Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tuyên truyền Công văn số 4502/UBND-KT của UBND tỉnh, lợi ích của việc nộp thuế điện tử. Cục Thuế sẽ thường xuyên theo dõi tiến độ đăng ký nộp thuế điện tử trong toàn tỉnh, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh (nếu có),.../.

Song Hồng

Chia sẻ bài viết