Tiếng Việt | English

23/07/2015 - 10:27

Long An: Để nền kinh tế vận hành đồng bộ

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội Đại biểu tỉnh Long An lần thứ X đề cập khá toàn diện các nội dung, trong đó có nội dung về kinh tế được báo cáo xác định rõ 3 lĩnh vực trọng yếu trong việc tập trung tái cơ cấu: Nông nghiệp; rà soát, sắp xếp lại các khu-cụm công nghiệp và đầu tư công. Qua đó, cũng nói lên được một hướng đi rõ ràng về việc phát triển kinh tế của tỉnh nhà, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Để nền kinh tế của tỉnh nhà trong những năm tới tiếp tục vận hành đồng bộ theo hướng thị trường và hội nhập quốc tế, tôi xin có vài ý kiến nhỏ đề nghị trong báo cáo chúng ta nên nhìn thẳng và nói rõ hơn những vấn đề tồn tại, khó khăn trước mắt cũng như lâu dài: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong báo cáo như thế có bền vững chưa? Điều đáng lưu ý là những khó khăn về kinh tế của những năm trước đây, trong báo cáo chưa thấy nêu rõ như: Nợ xấu, nợ công có hay không? Việc tái cấu trúc các ngành kinh tế mà trọng tâm là các ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước,... như thế nào? Cơ chế thực hiện ra sao?...

Vì vậy, trong những năm tới, tỉnh ta cần tiếp tục nghiên cứu thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp mà Chính phủ đã ban hành như: Ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế; có chính sách hợp lý cho nông nghiệp, nông thôn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; có biện pháp hữu hiệu tập trung phát triển nông nghiệp nhằm đưa giá trị sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng; đẩy mạnh xuất khẩu chính là lúa gạo, nông sản, thủy sản; theo dõi sát diễn biến giá USD trên thị trường quốc tế,… Cần đẩy mạnh phát triển thị trường trong tỉnh, trong nước, từ thu mua, chế biến cho đến tiêu thụ; cần xây dựng hệ thống thương mại trong tỉnh kể cả bán buôn, bán lẻ, không để tư thương, công ty nước ngoài thao túng vào những dịp nông dân thu hoạch mùa vụ. Do vậy, trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, tỉnh nhà cần phải xây dựng một hướng đi thật cụ thể, rõ ràng cho mô hình tăng trưởng, phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, có hiệu quả kinh tế cao, tính đến sự phát triển lâu dài, bền vững của nền kinh tế tỉnh nhà./.

Võ An Gia

Chia sẻ bài viết