Tiếng Việt | English

17/10/2021 - 16:31

Long An dừng hoạt động các Trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/10, UBND tỉnh Long An ra quyết định số 10183 /QĐ-UBND về việc dừng hoạt động các Trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Long An dừng hoạt động các Trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, UBND tỉnh quyết định dừng hoạt động các Trạm kiểm tra các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, kể từ 00 giờ, ngày 18/10/2021, gồm các trạm trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do UBND tỉnh thành lập; các trạm trên địa bàn tỉnh Long An giáp ranh với các tỉnh do UBND huyện thành lập.

Các lực lượng, đơn vị liên quan trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị; các chế độ liên quan được đảm bảo theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này./.

BLA

Chia sẻ bài viết