Tiếng Việt | English

27/12/2019 - 07:46

Long An: Gần 20 doanh nghiệp báo cáo tiền thưởng Tết, bình quân hơn 8,2 triệu đồng

Đến nay, Long An có 18 doanh nghiệp báo cáo thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho người lao động bằng biểu mẫu về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo đó, mức tiền thưởng bình quân là hơn 8,2 triệu đồng.

Hiện có gần 20 doanh nghiệp báo mức thưởng tết cho người lao động 

Ngày 27/11/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An có công văn đề nghị các địa phương, doanh nghiệp báo cáo tình hình thực hiện chế độ tiền lương năm 2019 và kế hoạch tiền thưởng tết đối với người lao động.

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 26/12, có 21 doanh nghiệp báo cáo bằng biểu mẫu với số lượng 13.536 lao động. Trong đó, 3 doanh nghiệp nhà nước báo cáo với 155 lao động, 2 doanh nghiệp dân doanh báo cáo với 61 lao động và 16 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo với 13.320 lao động.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương bình và Xã hội - Nguyễn Đại Tánh cho biết, năm 2019, các doanh nghiệp thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Việc trả lương có phân biệt rõ giữa lao động quản lý, điều hành, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao với lao động sản xuất trực tiếp. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2019 đạt hơn 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 5,7% so với năm 2018.

Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2018; doanh nghiệp dân doanh đạt gần 6,8 triệu đồng/tháng, tăng 5,3% so với năm 2018; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 7,3 triệu đồng/tháng, tăng 5,2% so với năm 2018.

Mức lương trả cho lao động quản lý cao nhất thuộc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 45 triệu đồng, doanh nghiệp nhà nước là 27 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh là 10 triệu đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Đại Tánh, đến ngày 26/12, có 1 doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2020 với 49 lao động, mức tiền thưởng bình quân 500 ngàn đồng. Ngoài ra, 18 doanh nghiệp báo cáo thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bằng biểu mẫu, với số lượng 13.261 lao động, có mức tiền thưởng bình quân hơn 8,2 triệu.  

Trong đó, doanh nghiệp dân doanh 6,9 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 8,2 triệu đồng. Mức tiền thưởng cao nhất doanh nghiệp dân doanh là 10 triệu đồng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 45 triệu đồng./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết