Tiếng Việt | English

03/03/2021 - 15:37

Long An: Giữ hồn lễ hội

Thêm một năm nữa các lễ hội lớn trong tỉnh không tổ chức vì sức khỏe của cộng đồng. Không tụ tập đông người, không có các hoạt động vui tươi đầu năm mới nhưng cũng không vắng sự quan tâm của chính quyền địa