Tiếng Việt | English

04/04/2016 - 21:40

Long An: HĐND huyện Tân Hưng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức 12 kỳ họp lệ và 3 kỳ họp bất thường, các kỳ họp lệ duy trì đều đặn đúng luật, nội dung, hình thức luôn được đổi mới.

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua nghị quyết

Tại các kỳ họp, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, thu chi ngân sách và đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi các kế hoạch.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện thông qua 79 nghị quyết, trong đó có 36 nghị quyết về phê duyệt các đề án, phương án phát triển kinh tế- xã hội, 31 nghị quyết về công tác tổ chức và 12 nghị quyết khác. Các nghị quyết ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tế thúc đẩy việc phát triển kinh tế- xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch hàng năm.

Công tác giám sát được chọn lọc, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết, thường trực và 2 ban HĐND huyện tổ chức được 163 cuộc giám sát, khảo sát, qua đó giúp HĐND ban hành các nghị quyết sát hợp với tình hình địa phương, có tính thiết thực cao.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời

Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tổ chức được 240 cuộc tiếp xúc, trung bình mỗi cuộc có từ 40 đến 45 cử tri tham gia, với hơn 10.000 lượt ý kiến đóng góp kiến nghị. Các tổ đại biểu và đại biểu thực hiện tiếp xúc cử tri nghiêm túc, trên 95% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết