Tiếng Việt | English

26/07/2021 - 17:36

Long An: Kết quả sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,51%

Ngày 26/7, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 được công bố. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An – Nguyễn Hồng Phúc, tính sơ bộ tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 của Long An đạt 99,51%.

Tính sơ bộ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đợt 1 năm 2021 đạt 99,51%

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đợt 1 năm 2021, Long An có 15.970 thí sinh dự thi. Theo đó, điểm xét tốt nghiệp được tính từ điểm các bài thi, điểm trung bình năm học lớp 12 và điểm ưu tiên (nếu có).

Ngoài ra, thí sinh còn phải dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế thi, mỗi môn đạt trên 1 điểm (không bị điểm liệt) và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên thì được công nhận tốt nghiệp THPT. Riêng thí sinh đủ điều kiện đặc cách được công nhận kết quả tốt nghiệp.

Kết quả, toàn tỉnh có 15.891 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2021, đạt tỷ lệ 99,51%. Trong đó, nhiều trường có tỷ lệ tốt nghiệp 100%: THPT Tân An, THPT Thủ Thừa, THPT Cần Đước, THPT Hùng Vương, THPT Phan Văn Đạt,…/.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết