Tiếng Việt | English

11/07/2020 - 09:30

Long An: Lập biên bản gần 23.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Long An tiến hành đánh giá về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2020.