Tiếng Việt | English

03/12/2015 - 11:10

Long An liên tục kéo giảm tai nạn giao thông

Sau 4 năm triển khai Nghị quyết 88/NQ-CP của Chính phủ (2011-2015), đến nay, các địa phương trong tỉnh Long An đồng loạt thực hiện các giải pháp và liên tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Từ khi triển khai đến nay, đã xử lý 984 trường hợp, thu nộp kho bạc Nhà nước 10,3 tỉ đồng.