Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 21:01

Long An: Năm 2021 tiếp tục xóa thêm gần 3.000 điện kế tổ

Đến nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Long An, người dân còn dùng chung điện kế tổ, điện kế cụm, dẫn đến hao hụt lượng điện năng rất lớn, chất lượng điện không bảo đảm, thiếu an toàn nhưng phải trả chi phí rất cao.

Long An nỗ lực xóa điện kế tổ

Theo đó, người dân kiến nghị tỉnh sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới. Đó cũng là ý kiến kiến nghị của nhiều cử tri ở một số địa phương thông qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp, ngành chức năng.

Thông tin về vấn đề này, Công ty Điện lực Long An cho biết, thời điểm 2015, toàn tỉnh có gần 51.000 điện kế tổ, trong đó có gần 144.000 hộ. Được sự quan tâm của Tổng công ty Điện lực miền Nam và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, trong những năm qua, Công ty Điện lực Long An đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác xóa cụm trên địa bàn tỉnh. 

Giai đoạn 2015-2020, Công ty Điện lực Long An đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 580 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau cho công tác xóa cụm, thực hiện xóa được gần 27.000 điện kế tổ, tương ứng 100.555 hộ câu phụ. 

Đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh còn gần 24.000 điện kế tổ với hơn 43.200 hộ dùng chung. Trong đó, có gần 7.000 điện kế tổ với hơn 7.400 hộ câu phụ không có nhu cầu tách hộ (một nhà có nhiều gia đình sống chung, hộ tập thể, cùng lô đất).

Theo kế hoạch, năm 2021, Công ty Điện lực Long An tiếp tục triển khai xóa câu phụ trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư gần 88 tỉ đồng (vốn vay Quỹ đầu tư phát triển hơn 65 tỉ đồng, vốn EVN SPC phân bổ gần 23 tỉ đồng). Dự kiến, từ nguồn vốn này, sẽ xóa thêm gần 3.000 điện kế tổ và tách gần 8.000 hộ câu phụ. 

Theo đề án Đầu tư lưới điện xóa hộ câu phụ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025, bằng nguồn vay vốn từ quỹ đầu tư phát triển của tỉnh, dự kiến xóa gần 9.000 điện kế tổ và hơn 16.000 hộ câu phụ với tổng mức đầu tư gần 792 tỉ đồng./.

Đức

Chia sẻ bài viết