Tiếng Việt | English

12/08/2022 - 10:51

Long An: Nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Sở Tư pháp phối hợp UBND huyện Đức Hòa, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thực hiện các Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2022. Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm cùng 150 đại biểu là báo cáo viên (BCV) pháp luật, Tuyên truyền viên (TTV), Giáo viên dạy môn công dân của các trường THPT và THCS trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL

Trưởng phòng PBGDPL - Sở Tư pháp - BCV pháp luật tỉnh - Lê Thị Lo triển khai các nội dung: Một số vấn đề chung về PBGDPL. Chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PBGDPL. Chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BCV, TTV pháp luật. Công tác Tổ chức, triển khai hoạt động PBGDPL của BCV, TTV pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL;…

Đại biểu dự hội nghị

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Trần Văn Năm đề nghị đại biểu tham gia công tác PBGDPL phải thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện, nâng cao kỹ năng, phương pháp tuyên truyền PBGDPL để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác PBGDPL trong tình hình mới, điều này là hết sức cần thiết. Đồng thời, chủ động tham mưu đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị mình về công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật kịp thời, chính xác, phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế;…

Hội nghị nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công PBGDPL nói chung; trong đó, tập trung tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về PBGDPL nói riêng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.  

Hoài Đăng - Phan Đức Bộ

Chia sẻ bài viết