Tiếng Việt | English

21/03/2017 - 16:08

Long An: Nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao trong thực hiện quy chế dân chủ và thi đua dân vận khéo

Nhiều đại biểu nhận định như thế tại Hội nghị Tổng kết thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và thi đua “Dân vận khéo” (DVK) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 được tổ chức vào sáng ngày 21/3/2017.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào thi đua DVK tỉnh Long An – Trần Văn Cần dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về thực hiện QCDC và phong trào thi đua DVK trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành thực hiện thường xuyên.


Nhiều mô hình dân vận khéo nổi bật, qua đó xuất hiện nhiều phong trào thi đua làm kinh tế giúp tạo việc làm cho người dân nông thôn. Ảnh: Thanh Nga

Nhiều phong trào thi đua yêu nước, mô hình DVK được nhân dân hưởng ứng sôi nổi, nhất là huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới (tính đến cuối tháng 11/2016, toàn tỉnh có 57/166 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 123/192 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã, phường văn hóa).

Việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, góp phần tạo lòng tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.


Nhờ thực hiện tốt việc vận động nhân dân, nên có sự tự nguyện góp công sức, đất đai, cây trái, hoa màu và tiền của để làm thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Ngọc

Trong năm 2016, tổng số đơn khiếu nại là 1.659, giải quyết 1.543 đơn, đạt 93%; tổng số đơn tố cáo là 99 đơn, đã giải quyết 94 đơn, đạt 94,9%.

Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện QCDC ở cơ sở được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở địa phương, cơ sở.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định, việc triển khai thực hiện QCDC và phong trào thi đua DVK tuy có nhiều chuyển biến nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội triển khai thực hiện QCDC một vài nơi chưa đạt yêu cầu. Việc tổ chức họp dân để lấy ý kiến thực hiện các chủ trương, chính sách có nơi chưa thực hiện tốt, từ đó nhiều công trình, dự án còn vướng mắc, chậm thi công.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số cơ quan, đơn vị thiếu các giải pháp có hiệu quả để động viên các bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Mặt khác, còn nhiều doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa thành lập Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện QCDC ở doanh nghiệp theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, chưa thành lập được tổ chức Công đoàn, việc tổ chức đối thoại với người lao động chưa đúng quy định,… Đây là những nguyên nhân dẫn đến đình công, lãn công ở nhiều doanh nghiệp thời gian qua.


Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2016

Trước thực trạng trên, để việc thực hiện QCDC và phong trào thi đua DVK ngày càng thực chất hơn và đi vào chiều sâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp, các ngành phải bám sát, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các cấp cần duy trì tổ chức các đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để đánh giá sát đúng việc thực hiện QCDC ở cơ sở; đổi mới đánh giá thi đua theo hướng xem trọng chất lượng và hiệu quả, không đặt nặng các tiêu chí mang tính hành chính; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện QCDC ở cơ sở, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ để gây rối, làm mất an ninh trật tự;…

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết