Tiếng Việt | English

19/03/2020 - 11:35

Long An: Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho học sinh THPT, học viên, sinh viên tạm nghỉ thêm 1 tuần

Sau khi thống nhất với Sở Y tế Long An, sáng 19/3, Sở Giáo dục và Đào tạo có tờ trình đề nghị UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Đề nghị cho học sinh THPT, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An tạm nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 23/3 -29/3).

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, có khả năng lây lan nhanh, gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn về sức khỏe học sinh trong trường học. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho học sinh THPT, học viên và sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm nghỉ thêm 1 tuần (từ ngày 23/3 - 29/3).

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức dạy bù, bảo đảm thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết