Tiếng Việt | English

03/05/2021 - 13:22

Long An tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản yêu cầu dừng hoạt động một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ không thiết yếu. Thời gian áp dụng từ 12 giờ ngày 03/5/2021.

Long An tạm dừng hoạt động dịch vụ không cần thiết. Ảnh minh họa

Thực hiện Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 03/5/2021, UBND tỉnh Long An có Văn bản số 3663/UBND-VHXH, theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đặc biệt là Công văn số 377-CV/TƯ ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 3593/UBND-VHXH ngày 28/4/2021, Thông báo số 1333/TB-UBND ngày 29/4/2021, Công văn số 3658/UBND-VHXH ngày 30/4/2021, Công văn số 3659/UBND-VHXH ngày 30/4/2021, Công văn sổ 3661/UBND-VHXH ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh.

Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết (gồm: các lễ hội, hội thảo, khu phố đi bộ, chợ đêm, kể cả các buổi họp mặt, liên hoan,...); trường hợp tổ chức phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, đặc biệt bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và tại nơi công cộng.

Tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không cần thiết (như: karaoke, vũ trường, spa, quán bar; các điểm massage, xông hơi, phòng tập thể hình, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga; biểu diễn nghệ thuật; kinh doanh trò chơi điện tử công cộng,...) kể từ 12 giờ ngày 03/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang, Khoảng cách, Không tập trung, Khử khuẩn, Khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch.

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh; tập trung thống nhất xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài.

Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong công tác phòng chống dịch; tích cực, chủ động, linh hoạt xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Kịp thời đề xuất khen thưởng, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Y tế chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát, đề xuất việc phân cấp, cụ thể hóa trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Phát huy hơn nữa trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống dịch, nêu cao trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao; chủ trì tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện phòng, chống dịch.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và khuyến cáo của cơ quan y tế,.. ./.

BLA

Chia sẻ bài viết