Tiếng Việt | English

10/05/2020 - 17:36

Long An tăng cường rà soát, thu hồi 15 dự án đầu tư

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, Sở phối hợp nhiều đơn vị liên quan thường xuyên gặp gỡ nhà đầu tư, đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út kiểm tra tiến độ đầu tư Khu công nghiệp IDICO, xã Hựu Thạnh, Đức Hòa

Đồng thời, Sở tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kiểm tra, thanh tra về môi trường, thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư các dự án và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm, tỉnh có quyết định thu hồi, chấm dứt hoạt động 7 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,4 triệu USD và 8 dự án đầu tư trong nước (DDI) với vốn 226 tỉ đồng.

Trong 4 tháng qua, Long An có 440 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 4.308 tỉ đồng (so với cùng kỳ giảm 19% về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm 46% về vốn đăng ký). Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 11.796 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 308.389 tỉ đồng.

Cũng trong 4 tháng qua, Long An thu hút và cấp mới 75 dự án FDI và DDI. Trong đó, có 41 dự án DDI với vốn đầu tư đăng ký mới 6.515 tỉ đồng và 10 dự án tăng vốn 2.251 tỉ đồng. Đến nay, Long An có 1.953 dự án DDI với số vốn đăng ký 230.300 tỉ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, Long An cấp mới 34 dự án FDI với vốn đầu tư 224 triệu USD. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.053  dự án FDI, vốn đăng ký 6.449 triệu USD. Trong đó, có 585 dự án đi vào hoạt động chiếm 55,5% tổng dự án và tổng vốn đầu tư 3.624 triệu USD, chiếm 56,1% tổng số vống đăng ký./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết