Tiếng Việt | English

08/08/2019 - 10:46

Long An tăng cường xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai

Theo báo cáo của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Long An, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực đất đai.

Cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm.

Cơ quan chức năng lập biên bản trường hợp lên nền, cất nhà vi phạm trên đất hành lang an toàn đường bộ QL62

Nhằm hạn chế tình trạng tách thửa, lên nền trái phép, hình thành các khu dân cư tập trung, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 sửa đổi, thay thế Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016 theo hướng quy định chặt chẽ hơn việc chuyển mục đích, tách thửa, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Long An.

Theo số liệu tổng hợp của ngành chuyên môn (thống kê từ 01/7/2017 đến tháng 3/2019), tổng số trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh là 1.183 trường hợp. Cơ quan chức năng tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 980 trường hợp (83%). Tổng số tiền xử phạt trên 10 tỉ đồng, 203 trường hợp đang trong quá trình xem xét xử phạt.

Cưỡng chế cất nhà vi phạm trên đất quy hoạch.

Cưỡng chế cất nhà vi phạm trên đất quy hoạch

Ngoài ra, ngành chức năng phối hợp chính quyền địa phương buộc tổ chức, cá nhân phải khắc phục hậu quả vi phạm. Đến nay, có 368 trường hợp hợp thức hóa thủ tục hồ sơ về đất đai và xây dựng (31%), 105 trường hợp tự nguyện khôi phục lại hiện trạng ban đầu (9%) và 54 trường hợp bị cưỡng chế trả lại hiện trạng ban đầu (5%).

Đến nay, còn 656 trường hợp chưa thực hiện khắc phục hậu quả (55%). Nguyên nhân phần lớn do các trường hợp này xây nhà trong đất hành lang an toàn đường bộ, chủ yếu là nông dân tại các huyện Đồng Tháp Mười đã xây cất từ lâu, không tự nguyện chấp hành nhưng chính quyền địa phương khó khăn trong cưỡng chế vì người dân không còn chỗ ở nào khác./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết