Tiếng Việt | English

11/08/2020 - 14:44

Long An: Tập huấn lập danh mục hồ sơ và hồ sơ điện tử

Ngày 11/8, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Long An - Trần Kỳ Đức chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 3/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tập huấn lập danh mục hồ sơ, hồ sơ điện tử với các sở, ngành và 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức chủ trì Hội nghị trực tuyến

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ có 7 chương, 38 điều. Theo đó, nghị định này quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư. Công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” có 3 điều. Mục tiêu quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước.

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Qua tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị các sở, ngành và 15 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ, Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và việc lập danh mục hồ sơ và lập hồ sơ điện tử. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức phản ánh về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để trao đổi, giải đáp./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết