Tiếng Việt | English

28/07/2020 - 17:45

Long An: Tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh

Nhằm quán triệt và triển khai nghiêm túc Công văn số 8969- CV/BTGTW, ngày 16/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu và Việt Nam đã xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng (tại Đà Nẵng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, nhất là ngành y tế tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hiệu quả các bệnh truyền nhiễm (bạch hầu, sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng,...). Kịp thời phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện; đồng thời, tăng cường năng lực chuẩn đoán, điều trị và hạn chế thấp nhất các trường hợp mắc, tử vong.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đối với người khẩn trương triển khai thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP, ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn số 3961/CV-BCĐ, ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm và thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới tại Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai thường xuyên, liên tục công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân chủ động thực hiện. Định hướng và kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để người dân yên tâm, không quá lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn số 8969-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn này; thường xuyên hướng dẫn, tổng hợp các hoạt động, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết./.

BLA

Chia sẻ bài viết