Tiếng Việt | English

06/08/2015 - 16:04

Long An: Thạnh Hóa "Dân vận khéo" - Cầu nối giữa Đảng - chính quyền - nhân dân

 Ngay từ đầu nhiệm kỳ (2010-2015), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Thạnh Hóa đã tiến hành vận động nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, góp sức xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ V, gắn với công tác “Dân vận khéo” và các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Theo đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thông qua các tổ chức thành viên trong sinh hoạt lệ, tổ chức vận động theo đợt, theo điểm. Trong quá trình vận động, tuyên truyền, UBMTTQVN luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về những vấn đề bức xúc trong xã hội để phản ánh kịp thời với Đảng, chính quyền giải quyết. Từ đó, các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng, kế hoạch điều hành của UBND đều đạt yêu cầu đề ra.

Cụ thể, sản xuất nông nghiệp hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới, hiện nay xã Tân Tây đã đạt danh hiệu xã nông thôn mới, Thạnh Phước, Tân Hiệp đạt 14/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 13 tiêu chí. Kết cấu hạ tầng ở nông thôn được các ngành, các cấp quan tâm đầu tư. Nhân dân đã tham gia hiến đất, góp tiền trị giá trên 40 tỉ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đô thị Thạnh Hóa ngày càng văn minh.

UBMTTQVN huyện và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hiện nay, toàn huyện có 45/48 ấp, khu phố văn hóa; 6 xã, thị trấn văn hóa; hằng năm có trên 90% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Công tác chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đảm bảo. Hằng năm vận động nhân dân đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 3 tỉ đồng, xây dựng và sửa chữa 106 căn nhà tình nghĩa; vận động Quỹ “Ngày vì người nghèo” trên 10 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 381 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở; tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân các ngày lễ, tết... với số tiền gần 4 tỉ đồng. Đặc biệt, trong 5 năm qua UBMTTQVN đã tham gia góp phần cùng huyện giải quyết được một số vụ kiện kéo dài nhiều năm như đường N2 – Thuận Bình, bờ kè thị trấn, đền bù khu hành chính và một số vụ việc khác.

Để công tác “Dân vận khéo” trong thời gian tới đạt hiệu quả tốt hơn, UBMTTQVN các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường hiệu quả phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; phối hợp với chính quyền trong công tác vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước đem lại kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh; chủ động, sáng tạo trong các hoạt động, bám sát nhiệm vụ và làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân./.

Võ Thị Kim Phượng

Chia sẻ bài viết