Tiếng Việt | English

22/09/2016 - 08:51

Long An thông qua văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 21/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm chủ trì Hội nghị thông qua nội dung văn kiện Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá nội dung văn kiện được chuẩn bị chu đáo, khá đầy đủ thông tin. Đồng thời, đóng góp một số ý kiến vào nội dung văn kiện như: Bổ sung một số tình hình thuận lợi, khó khăn nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đánh giá sâu sát hơn kết quả thực hiện các phong trào do Hội thực hiện, một số mô hình phụ nữ làm kinh tế nổi bật,...; phân tích những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Lâm cơ bản thống nhất về chương trình đại hội được đề ra trong văn kiện đại hội. Đối với các chỉ tiêu, chương trình đột phá trong nhiệm kỳ tới, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh nên chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá xuyên suốt nhiệm kỳ để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, các phong trào của Hội cần thiết thực, sát tình hình thực tế, gắn với thi đua thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Báo cáo kiểm điểm cần đánh giá sâu việc thực hiện quy chế của Ban Chấp hành, vai trò của tập thể, cá nhân trên từng lĩnh vực được phân công, những quyết sách quan trọng trong nhiệm kỳ qua,...

Đồng chí cũng yêu cầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh nghiên cứu các ý kiến đóng góp của đại biểu, của Trung ương để sớm hoàn chỉnh văn kiện đại hội; tập trung công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Dự kiến, đại hội diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/11/2016./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết