Tiếng Việt | English

25/09/2021 - 10:24

Long An: Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An

UBND tỉnh Long An công bố Quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An (huyện Đức Huệ).

Vị trí hầm mỏ tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An bị thu hồi

Theo đó, trong thời gian hoạt động khai thác theo giấy phép, công ty nhiều lần vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 55 và điểm c khoản 1 Điều 58 của Luật Khoáng sản năm 2010; không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Không thực hiện đúng mục tiêu giấy phép nhiều lần, không có thái độ hợp tác và động thái khắc phục vi phạm theo Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 98/QĐ-XPHC ngày 24/12/2019 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường và Biên bản ký kết ngày 18/3/2021 giữa công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý khoáng sản. 

Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An phải di chuyển tài sản còn lại của mình và của các bên liên quan ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường, đất đai, tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi bản chính Giấy phép khai thác khoáng sản số 36/GP-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An tại ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh rà soát lại các nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đạt Thành Long An theo đúng quy định, có thông báo gửi đến công ty và các cơ quan liên quan để biết và thực hiện.

Phối hợp UBND huyện Đức Huệ theo dõi chặt chẽ, đôn đốc công ty nghiêm túc thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 2 quyết định này, bảo đảm các thủ tục liên quan được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Huệ có trách nhiệm thực hiện bảo vệ trữ lượng khoáng sản còn lại chưa khai thác tại điểm mỏ đã thu hồi nêu trên theo đúng quy định, kiểm tra, giám sát và không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác tại khu vực mỏ nêu trên.

Trường hợp phát hiện có vi phạm tại khu vực khoáng sản đã được thu hồi thì UBND huyện Đức Huệ phải kịp thời xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hoặc báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xử lý nếu vượt thẩm quyền./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết