Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 10:14

Long An: Tin vắn

Qua 5 năm phát động xây dựng nông thôn mới (2010-2015), huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức được 36 lớp tập huấn về "Đổi mới và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn. Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn - Vai trò của cộng đồng trong xây dựng nông thôn" cho 1.728 người.

V.Hằng

Tổng kết 5 năm (2011-2015) phong trào xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang tỉnh, có 14 tập thể, 15 cá nhân được khen thưởng.

N.C.Thanh

Từ đầu năm 2015 đến nay, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình huyện Thủ Thừa tổ chức đăng ký cấp, đổi 2.315 giấy thôi đẻ hẳn cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong huyện.

T.T.K.Phụng

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, DNTN Thanh Long tại phường 7, TP.Tân An tổ chức phát 90 phần quà cho người nghèo trên địa bàn phường với kinh phí trên 11 triệu đồng./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tin vắn