Tiếng Việt | English

30/03/2016 - 12:50

Long An triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 30-3-2016, Tỉnh ủy Long An tổ chức triển khai, học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cho các đồng chí Tỉnh ủy viên; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trưởng, phó các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

 

Bí Thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)

Tại hội nghị, đại biểu nghiên cứu, quán triệt các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Trần Văn Cần báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015). Trong đó, nhấn mạnh những kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị giai đoạn 2010 – 2015 và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015 – 2020 với những bước đột phá trọng tâm, trọng điểm.


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy – Trần Văn Cần báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015)

Bí Thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng con người phát triển toàn diện; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở,…

 

Đại biểu nghiên cứu các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội, môi trường, xây dựng Đảng. Và đặc biệt là 2 chương trình đột phá: Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm, Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Hội nghị cũng nghiên cứu kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về triển khai thực hiện 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh: Đường tỉnh 830 (Đức Hòa - Tân Tập), đường vành đai TP.Tân An, trục hạ tầng giao thông – đô thị kết nối với TP.HCM.

Sau hội nghị này, Tỉnh ủy Long An đề nghị các đại biểu triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Thanh Hiểu

Chia sẻ bài viết