Tiếng Việt | English

04/07/2021 - 08:44

Long An: Ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Long An vừa ra Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 01/7/2021 về việc triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử, đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào, ra các địa điểm làm việc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc “chuyển từ phòng ngừa sang tấn công Covid-19 bằng các giải pháp chủ động, trong đó có ứng dụng công nghệ số”; Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 2278/BTTTT-THH ngày 25/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

Để triển khai triệt để, quyết liệt các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai quyết liệt, toàn diện các biện pháp ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Triển khai thực hiện nghiêm việc khai báo y tế điện tử, đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào, ra các địa điểm làm việc, kinh doanh, giải trí, nơi tập trung đông người thuộc phạm vi, địa bàn quản lý, như sau:

Các địa điểm làm việc, kinh doanh bao gồm: Trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể; Trung tâm phục vụ Hành chính công; khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phục vụ tại chỗ; karaoke; cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage), làm đẹp; phòng tập thể dục, thể hình; ngân hàng, bưu điện, viễn thông; văn phòng công chứng; cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn,...

Nơi tập trung đông người bao gồm: Bệnh viện, các cơ sở y tế (trạm y tế, phòng khám,...); chung cư; trường học; bến xe, bến tàu, nhà chờ và trên phương tiện giao thông công cộng; trung tâm thương mại, siêu thị; chợ đầu mối, chợ dân sinh, cửa hàng cung cấp các dịch vụ thiết yếu; đám tang, đám cưới; địa điếm tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí; cơ sở thờ tự tôn giáo, các điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung,...

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp, các cơ quan, đơn vị quán triệt, yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng Bluezone (luôn bật bluetooth), khai báo y tế điện tử và quét mã QR khi đến địa điểm làm việc, kinh doanh, nơi tập trung đông người; đồng thời, yêu cầu người thân và hướng dẫn mọi người xung quanh cùng thực hiện.

Ứng dụng triệt để công nghệ số trong điều hành, giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị và trong cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5180/UBND-VHXH ngày 04/6/2021 về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, giải quyết công việc nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai hướng dẫn, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát người dân thực hiện việc cài đặt, sử dụng Bluezone (luôn bật Bluetooth), khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát thông tin người vào, ra tại các địa điểm làm việc, kinh doanh, nơi tập trung đông người trên địa bàn theo hướng dẫn tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai của các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn để kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp xã huy động toàn bộ hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn vào cuộc theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phát tài liệu, hướng dẫn người dân thực hiện.

Phấn đấu đạt từ 40% trở lên người sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt, sử dụng Bluezone đến ngày 31/7/2021; đạt từ 60% trở lên đến ngày 31/12/2021.

Ngoài các nội dung nêu trên; các sở, ngành sau đây phải triển khai thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng Bluezone (luôn bật Bluetooth), khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra thuộc phạm vi, đối tượng quản lý của đơn vị:

Ban Quản lý Khu kinh tế tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra, vào; yêu cầu toàn thể người lao động của doanh nghiệp tuân thủ thực hiện nghiêm, coi đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia hoạt động sản xuất; triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Sở Công Thương tăng cường tuyên truyền, yêu cầu tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp, trung tâm thương mại, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra; triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thưc hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra; triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào tại các bến xe, các phương tiện giao thông vận tải công cộng. Chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện tại các bến xe, bến phà, các phương tiện giao thông vận tải công cộng, đặc biệt là các phương tiện vận tải liên tỉnh.

Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra; triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc việc cài đặt, sử dụng Bluezone (luôn bật Bluetooth), khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR để quản lý thông tin người vào, ra.

Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai sử dụng triệt để hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia cung cấp để phục vụ trong công tác quản lý, truy vết,... Tổ chức vận hành thông suốt, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực đối với phần mềm báo cáo phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh và Trang web bản đồ Covid Long An (https://bandocovid.longan.gov.vn); theo dõi, đôn đốc việc triển khai lắp đặt các camera tại các khu cách ly, kết nối vào hệ thống giám sát tập trung và thực hiện theo dõi, giám sát theo phân quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan của Bộ Y tê, Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia cung cấp các sản phẩm công nghệ cho Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tỉnh khai thác phục vụ công tác quản lý và truy vết (Bluezone, VHD, NCOVI, tờ khai y tế, mã QR, phần mềm báo cáo phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, Trang web bản đồ Covid Long An, hệ thống họp trực tuyến mềm, hệ thống giám sát tập trung các camera giám sát khu cách ly,...) Phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh trong việc truy vết qua hệ thống Bluezone và mã QR.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp ứng dụng công nghệ số trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị cung cấp dịch vụ OTT nhắn tin yêu câu cài đặt, sử dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR.

Kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí truyền thông, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về việc cài đặt, sử dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR.

Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường tuyên truyền, phản ánh thông tin về tình hình, kết quả việc thực hiện cài đặt, sử dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử và đăng ký mâ QR địa điểm, quét mâ QR quản lý thông tin người vào, ra để người dân, tổ chức biết, thực hiện.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phối hợp các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho đoàn viên, hội viên, người lao động tại các doanh nghiệp và các địa bàn dân cư thực hiện nghiêm việc cài đặt, sử dụng Bluezone (luôn bật Bluetooth), khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR địa điểm, quét mã QR.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện tổng hợp các báo cáo của UBND cấp xã trên địa bàn) khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả triển khai về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước 13 giờ 00 phút ngày thứ Sáu hàng tuần qua email: anticovid@longan.gov.vn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan đơn vị liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông (đồng chí Lê Tấn Bình, điện thoại: 0272.3523.888, di động: 0913.782.789, email: tanbinh@longan.gov.vn) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Thông tin chi tiết về các ứng dụng và các tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên trang Bluezone: https://www.bluezone.gov.vn/ và https://tokhaiyte.vn./.

BLA

Chia sẻ bài viết