Tiếng Việt | English

02/09/2015 - 14:08

Long An xây dựng nền tảng tỉnh công nghiệp

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng thời thu hút có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng nền tảng để sớm đưa Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là mục tiêu tỉnh đề ra trong 5 năm tới. Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm tới, tỉnh đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân (theo giá so sánh năm 2010 theo cách tính của Tổng cục Thống kê) đạt 10 - 10,5%/năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng 3 khu vực kinh tế lần lượt là nông nghiệp 3,0%/năm; công nghiệp - xây dựng 14,3 - 15,3%/năm; dịch vụ 8,0 - 8,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 85 - 90 triệu đồng/năm.


Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông - yếu tố quan trọng góp phần phát triển công nghiệp

Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

Để nông nghiệp phát triển, tỉnh đề ra kế hoạch giữ ổn định tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Phấn đấu đạt sản lượng lúa bình quân 2,8 triệu tấn/năm, trong đó, lúa chất lượng cao đạt 50% tổng sản lượng vào cuối nhiệm kỳ. Tiếp tục chuyển đổi diện tích đất sản xuất lúa ở những vùng năng suất thấp, điều kiện sản xuất khó khăn sang cây trồng khác như bắp, mè,... Đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh như vùng lúa chất lượng cao, vùng lúa thơm, vùng chanh, thanh long xuất khẩu, vùng rau màu đạt tiêu chuẩn VietGAP, các khu chăn nuôi tập trung, vùng nuôi tôm nước lợ.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức sản xuất và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, tổ chức phát triển sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế gia trại, trang trại, tiếp tục phát triển liên kết 4 nhà ở các vùng sản xuất hàng hóa, có thị trường tiêu thụ ổn định. Xây dựng mô hình điểm sản xuất theo chuỗi giá trị để rút kinh nghiệm và triển khai nhân rộng. Xây dựng các tổ hợp tác sản xuất gắn đầu tư cơ giới hóa - tiêu thụ nông sản. Nhân rộng mô hình hợp tác xã phát triển sản xuất - dịch vụ trong nông nghiệp theo hướng xây dựng nền sản xuất hàng hóa lớn. Khuyến khích các hình thức tập trung ruộng đất theo quy định và quản lý sử dụng ruộng đất theo quy hoạch, từng bước xóa bỏ tình trạng sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ở nông thôn. Tăng cường thu hút đầu tư vào nông nghiệp.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - Nguyễn Tấn Khuyên cho rằng: “Tỉnh cần tăng cường chuyển giao và ứng dụng khoa học - công nghệ, ưu tiên cho công nghệ cao vào sản xuất. Đồng thời nghiên cứu, lai tạo và tổ chức sản xuất giống cây trồng, vật nuôi có giá trị thương phẩm cao, nhằm tạo bước đột phá trong việc tăng năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản. Tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ các lĩnh vực sản xuất có lợi thế phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư hệ thống thủy lợi, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Đầu tư sản xuất công nghiệp

Để sớm đưa Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là giao thông, điện, nước. Tiến hành rà soát, sắp xếp lại các khu-cụm công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, phấn đấu đến năm 2020, thu hút, lấp đầy trên 3.500ha diện tích các khu-cụm công nghiệp. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp và xây dựng đạt 14,7-15,4%/năm.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế Miền Nam - Nguyễn Như Triển: “Long An cần tăng cường phát triển các ngành công nghiệp theo hướng kết hợp mô hình liên kết ngang và liên kết dọc, nâng cao tính ổn định, bền vững trong chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa. Khuyến khích hình thành các cụm liên kết ngành, ưu tiên mời gọi, bố trí các dự án đầu tư các dự án có tính liên kết sử dụng sản phẩm của nhau. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước liên kết phát triển thành doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi sản xuất của các tập đoàn nước ngoài. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát huy nội lực, tái cấu trúc, giảm giá thành sản phẩm. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao vai trò của kinh tế tư nhân”.

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất quan tâm đến tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh. Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đồng Tâm Long An - Hồ Minh Tuấn đề nghị: “Tỉnh cần quan tâm xây dựng các công trình trọng điểm, nhất là Đường tỉnh 830 (Đức Hòa - Tân Tập). Đó là cầu nối các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc để tạo đà phát triển trục cụm công nghiệp. Đồng thời, tỉnh nên đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kêu gọi doanh nghiệp nước ngoài đầu tư”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Nguyên cho biết: “Qua cuộc họp đóng góp ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp, tỉnh đã ghi nhận và sẽ có hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm 2015-2020 để xây dựng nền tảng sớm đưa Long An cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đồng thời, tỉnh sẽ quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở triển khai hiệu quả Luật Đầu tư công. Xây dựng hoàn chỉnh và tập trung điều hành đầu tư công theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho chương trình đột phá, các công trình trọng điểm và các công trình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, khắc phục tình trạng yếu kém trong đầu tư, thi công, bảo đảm nguồn vốn duy tu, sửa chữa các công trình. Nâng cao năng lực các công ty xây dựng trên địa bàn, bảo đảm đủ khả năng thực hiện các dự án quy mô lớn. Triển khai mạnh mẽ đầu tư nâng cấp các đô thị theo lộ trình đã đề ra đến năm 2020. Theo dõi chặt chẽ, thúc đẩy tiến độ xây dựng một số dự án đô thị lớn đã có chủ trương đầu tư”./.

Hải Phong

 

 

Chia sẻ bài viết