Tiếng Việt | English

10/10/2019 - 22:20

Long An xử lý nghiêm xả thải nước chưa qua xử lý tại khu, cụm công nghiệp

Cử tri sống ven các khu, cụm công nghiệp (K-CCN) trên địa bàn tỉnh Long An kiến nghị tăng cường biện pháp xử lý các nhà đầu tư trong việc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Cử tri kiến nghị kiểm tra chặt chẽ việc xả thải ra môi trường

Ngày 22/8/2018, UBND tỉnh ban hành công văn 3674/UBND-KT về việc yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và TP.Tân An triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường tại các K-CCN.

Trong đó, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng các chủ đầu tư hạ tầng K-CCN và các doanh nghiệp có lưu lượng nước thải lớn, xả ra môi trường khi chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường (đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước mặt phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân). 

Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về công tác bảo vệ môi trường đối với hành vi xả nước thải có thông số vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường đối với một số chủ đầu tư hạ tầng K-CCN và các doanh nghiệp hoạt động ngoài K-CCN.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có giải pháp xử lý hữu hiệu vấn đề ô nhiễm nguồn nước (hồ, ao, kênh, mương, đoạn sông) trên địa bàn tỉnh do tác động của việc xả nước thải trong sản xuất công nghiệp.

Các sở, ngành và chính quyền các cấp huy động, bố trí nguồn vốn phù hợp để nạo vét khơi thông dòng chảy của các tuyến kênh, rạch đã bị bồi lắng, trước mắt ưu tiên rà soát, giải quyết ngay đối với các tuyến kênh, rạch đã bị bồi lắng tại các địa bàn phát triển công nghiệp. Hiện nay, các sở, ngành và địa phương đã và đang triển khai thực hiện./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết