Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 14:22

Lúng túng trong cấp quyền sử dụng đất

Gần 20 hộ dân ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An không đồng tình và phản ánh việc ông Nguyễn Văn Xanh ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, đề nghị chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) phần đất bưng của Tập đoàn 23 (đất công) do Nhà nước quản lý là không hợp lý.


Ông Nguyễn Văn Xanh trình bày sự việc

Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, ông Xanh cho biết từ năm 1983-1985, chính quyền chủ trương vận động nông dân vào tập đoàn với tên gọi là tập đoàn 23 tại địa bàn ấp 1. Ban Quản lý tập đoàn 23 quy hoạch khoảng 20ha đất bưng hoang để trồng bàng, đưng làm kinh tế phụ cho tập đoàn viên sau này.

Sau khoảng 2-3 năm, tập đoàn tan rã do làm ăn không hiệu quả. Một số thành viên khai khẩn đất cho riêng mình, trong đó, gia đình ông Xanh khai khẩn được gần 1,6ha đất để trồng lúa.

Năm 1995-1996, chính quyền xã Mỹ Quý Tây quy hoạch đào kênh nội đồng để đưa nước vào tháo chua, rửa mặn. Lúc bấy giờ, UBND xã tính bình quân mỗi hecta là 840.000 đồng và buộc ông Xanh bồi thường thành quả của tập đoàn 23 với số tiền công trồng bàng 1.280.000 đồng.

Từ năm 1996 đến năm 2013, ông Xanh vẫn tiếp tục sản xuất trên 1,6ha đất khai hoang của tập đoàn. Cho đến tháng 8-2013, ông Đặng Văn Ngon, ông Trương Văn Thơ cùng 16 hộ dân phản ánh, tranh chấp phần đất mà ông Xanh đang sử dụng với lý do đây là đất công thuộc quyền quản lý của Nhà nước.

Tháng 11-2013, ông Đặng Văn Ngon, ông Trương Văn Thơ ngăn cản không cho ông Xanh gieo sạ lúa. Tại thời điểm đó, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây - Nguyễn Xuân Vũ có gửi cho ông Ngon thông báo không được ngăn cản việc gieo sạ lúa của hộ ông Nguyễn Văn Xanh.

Sau đó, ông Xanh được sự giới thiệu của địa chính xã đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hợp đồng đo đạc phần đất đang tranh chấp với các hộ dân phản đối và làm thủ tục đề nghị cấp giấy CNQSDĐ.

Ông Xanh cho biết: “Tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ từ ngày 25-7-2014 nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ngày 15-5-2015, tôi được UBND xã thông báo về việc UBND huyện thu hồi phần đất của tôi khai hoang và sử dụng từ năm 1996 đến nay”.

Vào thời điểm năm 1983-1985, cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương xây dựng tập đoàn sản xuất nông nghiệp tại xã Mỹ Quý Tây. Trên tinh thần đó, ấp 1, xã Mỹ Quý Tây xây dựng tập đoàn 23 với hơn 50 hộ tham gia. Trong thời gian sản xuất, tập đoàn vận động tập đoàn viên khai khẩn đất hoang để trồng cây bàng làm kinh tế phụ. Đến năm 1989-1990, tập đoàn không tồn tại nữa.

Vì vậy, các tập đoàn viên tiếp tục khai khẩn đất bưng hoang với hình thức cá thể. Tuy nhiên, đến năm 1993-1995, khoảng 10 năm sau kể từ ngày thành lập tập đoàn, ông Nguyễn Văn Xanh mới vào khai khẩn đất bưng và canh tác cho đến thời điểm các hộ tập đoàn viên phản ánh về việc chính quyền địa phương giao đất không đúng đối tượng nên mới xảy ra tranh chấp.

Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Huệ - Trần Bá Trí cho biết: “Thời điểm năm 1993-1995, ông Nguyễn Văn Xanh mới xin được khai khẩn đất bưng để canh tác. Phần đất ông Xanh đang sản xuất là đất công của tập đoàn 23 trước đây và thuộc quyền quản lý của Nhà nước. UBND huyện chỉ đạo giao UBND xã Mỹ Quý Tây quản lý phần đất này”.
Box:

“Tại khoản 4, khoản 6, Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 chỉ rõ các trường hợp tự chuyển nhượng, tặng - cho đất có nguồn gốc của tập đoàn, hợp tác xã cũng được cấp giấy đỏ và bồi thường khi bị thu hồi đất như sau:

Tại khoản 4, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 50, Luật Đất đai nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy CNQSDĐ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Tại khoản 6, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 50 nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy CNQSDĐ và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ”./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết