Tiếng Việt | English

16/10/2020 - 10:21

Luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra (KT) của tỉnh Long An luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khen thưởng các cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban KT Trung ương. Đây là Cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bộ Chính trị khóa VIII đã đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống ngành KT của Đảng.

Đối với Đảng bộ tỉnh, cuối thập niên 60, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy thành lập Ban KT chuyên trách đầu tiên của tỉnh do đồng chí Lê Văn Cao - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc - Tỉnh ủy viên làm Trưởng ban. Cán bộ KT của tỉnh thời kỳ này khoảng 10 đồng chí, nhiệm vụ chủ yếu là luồn sâu trong lòng địch để nắm tình hình, KT việc cấp đất cho dân, KT chi bộ, trực tiếp làm công tác tuyên huấn tuyên truyền học tập khí tiết người cộng sản, bám trụ khu trù mật, góp phần củng cố vùng yếu, làm công tác chính trị, vũ trang, binh vận.

Sau Đại thắng mùa Xuân năm 1975, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ I (nhiệm kỳ 1976-1980) nhấn mạnh về công tác KT của Đảng: Tổ chức chu đáo, thường xuyên và có hệ thống công tác KT việc thực hiện đường lối, chính sách, ngăn ngừa xảy ra sai lầm, ngăn ngừa các vụ vi phạm nguyên tắc. “Không KT coi như không lãnh đạo”.

Trải qua 72 năm truyền thống của ngành KT Đảng, gần 50 năm truyền thống ngành KT Long An và 44 năm từ khi Ủy ban KT Tỉnh ủy chính thức được thành lập (năm 1976), đội ngũ cán bộ KT của tỉnh không ngừng phấn đấu, trưởng thành, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong từng thời kỳ cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đến nay, toàn ngành có 669 đồng chí cán bộ KT qua các thời kỳ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KT của Đảng.

Bước sang giai đoạn phát triển mới của đất nước, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần, thái độ kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Tình hình đó đặt ra cho Ủy ban KT và đội ngũ cán bộ KT các cấp nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trước Đảng, nhân dân. Phát huy truyền thống vẻ vang 72 năm qua, cùng với sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, ngành KT Đảng Long An tiếp tục nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Đội ngũ cán bộ kiểm tra của tỉnh từ những ngày đầu chỉ vài chục đồng chí, hầu hết chưa được đào tạo về chuyên môn, đến nay đã có 1.524 cán bộ kiểm tra các cấp, trong đó cấp tỉnh có 21 cán bộ, cấp huyện 115 cán bộ, 1.388 thành viên Ủy ban Kiểm tra cơ sở; trình độ chuyên môn: 55 thạc sĩ, đại học 1.138 đồng chí, trên 94% được bồi dưỡng lý luận chính trị từ trung cấp trở lên./.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Chia sẻ bài viết