Tiếng Việt | English

10/12/2021 - 17:18

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An được đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021

Ngày 10/12, Hội nghị tổng kết công tác mặt trận (MT) của Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu năm 2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Theo đó, đại biểu tham dự hội nghị ở 2 điểm cầu Trung ương và 6 điểm cầu địa phương.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu - Trương Văn Nọ phát biểu khai mạc hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam, chỉ đạo Cụm thi đua UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc sông Hậu - Nguyễn Hữu Dũng; Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam - Từ Thành Huế dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Phía Nam - Võ Văn Thiện dự tại điểm cầu Ban Công tác Phía Nam UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Điểm cầu tỉnh Long An có Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc Sông Hậu - Trương Văn Nọ.

Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến

Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu gồm 6 tỉnh: Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An. Đây là Cụm có địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia; phía Bắc giáp TP.HCM và Tây Ninh; phía Nam giáp với các tỉnh Nam sông Hậu.

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu - Trương Văn Nọ, năm 2021, được sự hướng dẫn của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, cùng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ MT các cấp, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm Bắc sông Hậu đã khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chương trình công tác đề ra, qua đó, góp phần mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ các tỉnh phối hợp, tham gia, tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả. Đặc biệt, vận động, tuyên truyền người dân ủng hộ trí lực, vật lực, tài lực phòng, chống dịch Covid-19. Trong đợt dịch lần thứ 4, MTTQ các tỉnh đã vận động hơn 1.754 tỉ đồng bao gồm tiền mặt, trang thiết bị, hàng hóa, các nguồn lực được kịp thời phân bổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Điểm cầu tỉnh Long An

Các tỉnh trong cụm phát huy vai trò của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, qua đó nhận được sự đồng tình, tích cực hưởng ứng của người dân. Các địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đã đóng góp tích cực, có ý nghĩa vào sự ổn định và phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị, các tỉnh báo cáo, thảo luận về kết quả hoạt động, những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới trong năm 2021. Dịp này, 6 tỉnh đóng góp xây dựng 6 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại tỉnh Long An, tổng kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng. Trong đó, tỉnh Long An hỗ trợ 150 triệu đồng; các tỉnh còn lại mỗi tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc sông Hậu đã đạt được trong năm 2021. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của hệ thống mặt trận toàn quốc. Đồng thời, ông đề nghị UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc sông Hậu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu.

Dịp này, Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu tặng 6 căn nhà đại đoàn kết tại Long An

Năm 2022 là năm thứ 2 UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, MT các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển KT – XH và tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024; căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm công tác MT năm 2022 theo định hướng của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, UBMTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu đề ra.

Đặc biệt, tiếp tục giám sát việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; quán triệt sâu sắc việc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;...

Hội nghị cũng thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UBTƯ MTTQ Việt Nam trình UBTƯ MTTQ Việt Nam xem xét tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An và cờ thi đua xuất sắc năm 2021 cho đơn vị tỉnh Bến Tre.

Năm 2022, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang làm Cụm Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu; UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre làm Cụm phó./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết