Tiếng Việt | English

04/07/2016 - 15:53

Mặt trận và các đoàn thể cấp xã ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội ở xã, phường, thị trấn” được các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh nhận thức đúng, đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng Hội và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hội ND Việt Nam tỉnh - Phạm Minh Hùng để hiểu thêm về giải pháp thực hiện và kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết này.


Mô hình nuôi bò là một trong những mô hình giúp nông dân cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo

PV: Việc thực hiện Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy được Hội triển khai thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Minh Hùng: Thực hiện Nghị quyết trên, BTV Hội ND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 02-KH/HND, ngày 15-3-2007 cụ thể hóa nghị quyết và được Ban Dân vận Tỉnh ủy thẩm định. Hội triển khai kế hoạch cho cấp huyện, đồng thời chỉ đạo các cấp Hội xây dựng kế hoạch cụ thể ở cấp mình và triển khai thực hiện tại cơ sở, chi, tổ hội, trong cán bộ, hội viên (HV) và ND. Hội ND tỉnh chọn xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa làm điểm, đồng thời, mỗi Huyện, Thị, Thành hội chọn 1 cơ sở làm điểm, mỗi cơ sở chọn 1 chi, tổ hội làm điểm để thực hiện.

Trong quá trình hoạt động, các cấp Hội luôn bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 tiêu chí theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy. Các tiêu chí đó là duy trì nền nếp, nội dung sinh hoạt; phát triển HV; tổ chức các phong trào hành động cách mạng mang lại lợi ích cho HV và cộng đồng; thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, đại diện lợi ích và quyền làm chủ của HV, ND.

Hội ND tỉnh ban hành Công văn số 36-CV/HNDT chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành hội và cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá đúng thực chất chất lượng HV theo tinh thần của Nghị quyết 05-NQ/TU. Qua đó, có kế hoạch củng cố phù hợp và tổ chức hội thảo tại huyện Cần Đước về chất lượng của HV để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn tỉnh. Hiện nay, tỷ lệ HV tham gia sinh hoạt thường xuyên chiếm khoảng 65-75%. Công tác quản lý HV chặt chẽ, có sổ sách theo dõi rõ ràng, phát thẻ HV đầy đủ; công tác nâng cao chất lượng HV luôn gắn liền với công tác phát triển HV và được các cấp Hội quan tâm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để tập hợp ND vào tổ chức Hội, trong đó tập trung phát triển HV theo tổ hội nghề nghiệp, trong hộ trắng HV. Từ khi có Nghị quyết 05-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy đến nay, phát triển được 76.323 HV, nâng tổng số HV toàn tỉnh gần 172.000 HV, chiếm trên 95% hộ nông nghiệp.

PV: Thưa ông, sau 10 năm thực hiện nghị quyết mang lại kết quả như thế nào?

Ông Phạm Minh Hùng: Qua triển khai NQ đã nâng cao nhận thức của cán bộ, HV, ND. Từ đó, cán bộ Hội có ý thức trách nhiệm hơn trong việc củng cố tổ chức Hội và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Trước hết là đổi mới công tác tuyên truyền của các cấp Hội, nhất là cơ sở, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của Hội, tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua các phương tiện: Báo, đài, tờ tin của Hội, hội thảo, hội thi, chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, giới thiệu người thật, việc thật,...

Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, HV, ND về chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết của Hội đi vào cuộc sống của HV, ND. Từ kết quả đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của Hội góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng phát triển và từng bước vững mạnh, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Về hiệu quả cuộc vận động thực hiện các phong trào của Hội, từng cấp Hội xác định các phong trào hành động cách mạng thiết thực của HV, ND sẽ góp phần tích cực cho công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội. Theo đó, các cấp Hội tập trung thực hiện 3 phong trào lớn: Nông dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các phong trào của Hội được nâng cao chất lượng, đông đảo HV, ND đồng thuận và tham gia.

Hội ND các cấp còn thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, đại diện lợi ích và quyền làm chủ của HV, ND. Các cấp Hội thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội cấp dưới theo nghị quyết hằng năm của ban chấp hành cùng cấp và của Hội cấp trên. Đồng thời, tham gia giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trên những lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, ND, nông thôn, tham gia góp ý xây dựng Đảng. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên quan tâm giới thiệu cán bộ, HV, ND tiêu biểu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng (từ khi có Nghị quyết 05-NQ/TU đến nay, Hội giới thiệu và được Đảng xem xét kết nạp 1.454 đảng viên).

Nhìn chung, hầu hết cơ sở Hội có sự chủ động, biết xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể hằng năm và triển khai cho chi, tổ hội tổ chức thực hiện; duy trì tốt nền nếp sinh hoạt ban chấp hành, tăng cường tham dự sinh hoạt chi, tổ hội để hướng dẫn, giúp đỡ chi, tổ hội hoạt động hiệu quả; 100% chi hội xây dựng quỹ hoạt động; chi hội cùng với Mặt trận và các đoàn thể ấp vận động thực hiện những công trình chung nhằm phục vụ lợi ích của cộng đồng, nhất là công trình phúc lợi xã hội gắn với cuộc sống của cư dân nông thôn (điện, đường, nước, ánh sáng an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường,...). Cán bộ Hội cơ sở từng bước được trẻ hóa, trình độ, năng lực được nâng lên, nhiệt tình trong công tác Hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, thể hiện vai trò làm chủ đại diện cho HV, ND, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết